HR plan op 1 A4

Training in Dutch

EEN HR PLAN DAT AANSLUIT BIJ UW BUSINESS

Het formuleren van een Strategisch HR Plan is vaak lastig. De vertaalslag van de organisatiestrategie en organisatiedoelen naar HR strategie en HR doelen is hier de grote uitdaging. Daarom is elk HR Business Plan, hoe gesofisticeerd, technisch onderbouwd en toekomstgericht het ook is, volkomen zinloos als het niet aansluit met de echte realiteit van uw business.

HR PLAN OP 1 A4

Maar hoe geeft u vorm aan uw HR Business Plan? Hoe vertaalt u de businessnoden naar HR doelen? Hoe maakt u uw plan realistisch, meetbaar en actiegericht? En hoe volgt u dit plan op? Wat is de rol van HR en wat is de rol van de business? Kortom, hoe maakt u uw HR Plan op 1 A4? De OGSM-methodiek (Objectives, Goals, Strategies & Measures) is een krachtige en uitermate functionele manier om vorm te geven aan uw HR Plan.

Want in één oogopslag (en op 1 A4) wordt duidelijk hoe uw HR Plan eruit ziet en hoe alle onderdelen met elkaar samenhangen. De methodiek vertaalt op een heldere en eenduidige manier doelstellingen in HR strategieën en vervolgens in HR actieplannen. Zo creëert u – bij uw business – een echt draagvlak voor al uw HR inspanningen.

HET 5 STAPPENPLAN BIJ DE OPMAAK VAN UW HR PLAN

STAP 1: STRATEGISCHE AGENDA
Kijk naar de belangrijkste organisatieontwikkelingen die uw organisatie kenmerken. Het management (zowel directie als lijnmanagement) moet u inzicht geven in hun plannen en strategische agenda’s. Op het moment dat u het gesprek daarover aangaat met die (lijn-)manager, voelt hij zich erkend in zijn rol en zal hij HR ook eerder erkennen.

STAP 2: ANALYSE VAN HET “MENSELIJKE KAPITAAL: NU EN STRAKS”
Bij stap 2 kijkt u naar het menselijke kapitaal binnen de organisatie. Hoe staat het er nu voor en waar wilt u naartoe? Wat zijn bijvoorbeeld de échte conclusies van een medewerkers-tevredenheidsonderzoek? Is de organisatie klaar voor de uitdagingen die ze graag aan wil gaan? Wat zijn de sterktes en de zwaktes? En hoe ziet de arbeidsmarkt eruit?

STAP 3: UW HR POWER SWOT
Nadat u de organisatiekant – vanuit de business – hebt bekeken, maakt u een HR Power SWOT. Vervolgens bekijkt u samen met het management of dit op elkaar aansluit. Hierop bepaalt u samen welke thema’s er op het HR plan moeten komen. Denk bijvoorbeeld aan capaciteitsplanning, mobiliteitsplan of competentie/talent management …

STAP 4: HR PLAN OP 1 A4 – AAN WELKE KNOPPEN MOET U DRAAIEN?
Nadat u, in overleg met de lijnmanager, die thema’s hebt bepaald, kunt u aan verschillende ‘knoppen’ draaien om deze in beweging te krijgen. Denk hierbij aan leiderschap, cultuur of HR tools.

STAP 5: 20% PLANNEN, 80% UITVOEREN
Als u samen met het management aan de juiste knoppen draait, is de gezamenlijke uitvoering het logische vervolg. HR voorkomt hiermee enerzijds dat er continu over de schouder mee wordt gekeken, en anderzijds dat alles uitbesteed wordt aan het management. Bovendien is het zowel voor de lijnmanager als voor HR cruciaal te weten wie welke rol speelt bij deze samenwerking. Op die manier gaat u als HR professional een gelijkwaardig gesprek aan met uw management en werkt iedereen vanuit een gezamenlijke agenda.

Een HR plan op 1A4, het werkt!

Lik to know more? Contact us at hello@businessmarkers.com

Date

Jun 09 2020

Time

8:00 am - 5:00 pm

More Info

Read More

Location

Crowne Plaza Antwerpen
Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen
Category
REGISTER

Trainers

  • Ditke Van Goethem
    Ditke Van Goethem
    Partner

    Ditke Van Goethem is als HR Expert verbonden aan Business Markers, waar ze organisaties helpt bij het omzetten van hun groei-ambities naar een succesvolle people-aanpak. Dankzij haar jarenlange praktijkervaring heeft ze een uitgebreide visie op zowel de zachte als de harde kant van HR. Als HR Directeur bij Nextel was ze onder meer verantwoordelijk voor de uitbouw van een duurzaam HR-beleid in tijden van continue verandering. Tijdens deze workshop neemt ze je mee door de opbouw van een strategisch HR Plan op 1 A4, dat zowel overzichtelijk als praktisch uitvoerbaar is.