Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Diversiteit en inclusie op de werkvloer

This training has taken place on May 22, 2023

DIVERSITEIT ALS GEGEVEN

De samenleving en dus ook de arbeidsmarkt worden steeds meer divers. Mensen met een verschillende etnische en culturele achtergrond, leeftijd, gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, religie, etc. komen met elkaar in contact en werken samen.  

PEOPLE VERSUS PROFIT 

Een diverse werkplek kan er toe bijdragen dat mensen die om verschillende redenen (nog) niet (meer) actief zijn, gestimuleerd worden om (opnieuw) deel te nemen aan het economisch verkeer. Werkgevers zijn er zich eens te meer van bewust dat een divers personeelsbestand niet alleen belangrijk is voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid die elke onderneming draagt, maar ook kan zorgen voor betere bedrijfsresultaten. Hoe kan een werkgever inzetten op diversiteit en wat zijn daarbij de juridische valkuilen? Is een werkgever verplicht een diversiteitsbeleid uit te werken? Is positieve discriminatie toegestaan en wat met privacy en GDPR? 

DIVERS VERSUS INCLUSIEF

Maar een diverse werkplek is niet noodzakelijk hetzelfde als een inclusieve werkplek. Moet iedereen op dezelfde manier behandeld worden? Wanneer is een verschil in behandeling toegestaan?  En wanneer spreken wij over een ongeoorloofde discriminatie? Mag een werkgever een neutraliteitsbeleid hanteren en wat zijn daarbij de concrete risico’s en sancties? Mag een werkgever weigeren een aanbod te doen aan een zwangere kandidate? Heeft een werknemer recht op onderbreking van de werkdag voor een gebed? Kan een werkgever optreden tegen een werknemer die weigert vrouwelijke collega’s de hand te schudden? 

Maar hoe creëert u een inclusieve ondernemingscultuur? Zijn diverse teams echt slimmer? Wat is de rol van de leidinggevenden? En hoe garandeert u die essentiële psychologische veiligheid? Wat zijn de kernkwaliteiten van de inclusieve leidinggevende? En waarom is moed hier één van?  

JURIDISCHE OMKADERING 

De specialisten van advocatenkantoor Lydian geven tijdens de ochtendsessie een praktijkgericht overzicht van de regels en aandachtspunten waar een werkgever rekening mee moet houden bij het uitwerken van een diversiteit- en inclusiebeleid. Zij beantwoorden bovenstaande vragen aan de hand van concrete voorbeelden en helpen u zo om met kennis van zaken te werken aan een meer diverse en inclusieve werkplek en u te beschermen tegen de juridische risico’s die zich vandaag stellen. 

DE INCLUSIEVE LEIDINGGEVENDE

In de middagsessie leert u van Stefan Lameire waarin de inclusieve leider verschilt van de traditionele leidinggevende en waarom psychologische veiligheid essentieel is in een diverse en inclusieve organisatie.  U begrijpt de waarde en de valkuilen van inclusief leiderschap, en wat het betekent voor de verschillende generaties op de werkvloer. U krijgt handvaten aangereikt hoe een cultuur van inclusief leiderschap te integreren in uw dagelijkse leiderschap, met aandacht voor people én profit. Tot slot gaat u aan de slag  met het 6-stappenplan uit het ‘Inclusief Huis’.  

Maybe you are also interested in our other trainings:

Experts:

Speaker: Stefan Lameire

Today:

 • Expert in commercial excellence, passionate about people & culture, helping to tell your story
 • Maximises your yield potential, matching at best your customer needs.
 • Guiding principles:
  • The story and the facts: both the heart and the head, the gut feeling and the numbers.
  • Borrow with pride: we can never be curious enough; there is always something we can learn.
  • Sequential recycling: scale or fail fast.
  • Connect with a purpose: let’s not avoid any sensitive topics; with respect for the context of course.
  • Environmental sensitivity: people, planet and profit. ESG-driven.

Learn more about

Business Markers

Tell us who you are, what you want or how we can help you…

Contact us...
Belgium

Tel: +32 2 808 83 95
hello@businessmarkers.com

Germany

Tel:+49 2161 56 33 864
ina@businessmarkes.com

Billing details...
Belgium

Business Markers Cvba
Naastveldstraat 156, 9160 Lokeren, Belgium
VAT BE 0670.618.804 – IBAN: BE91 6451 0265 9276

Germany
Business Markers GmbH & Co. KG
Am Nordpark 3, 41069 Mönchengladbach
DE325259364