Image

Webinars


Every first Wednesday of the month a webinar is given by one of our experts.
Each session consist of 45 minutes presentation and 15 minutes to ask questions.

 

Upcoming webinars


2022 - March 16

How you and your Leadership Team can boost the Employee Engagement of your teams!

NL: Mensen zijn ons grootste kapitaal. Het zijn alleen mensen die uw bedrijf kunnen laten groeien en waarde kunnen creëren. Maar na bijna 2 jaar Covid wordt de arbeidsmarkt van vandaag al 'de grote opzegronde' genoemd en staat de betrokkenheid van werknemers onder druk. Sterke leiders - zoals u - nemen dit serieus omdat u op zoek bent naar bruikbare manieren om medewerkers en teams gemotiveerd en betrokken te houden. De grote opzegronde moet de grote migratie naar uw organisatie worden!

Om u hierbij te helpen heeft Business Markers een rechttoe rechtaan model ontwikkeld met 12 drivers waar u actief mee aan de slag kunt om Employee Engagement structureel te laten groeien op de korte en lange termijn. Tijdens dit webinar nemen we alle bouwstenen door en geven we u pragmatische tips (die u eenvoudig kunt omzetten in actie) en inspireren we u met extra gedachten om in uw langere termijn strategieën te verwerken. Als u menselijk kapitaal serieus neemt, schrijf u dan nu in! 

ENG: People are our greatest capital. It is only people that can grow your business and drive value. But after almost 2 years of Covid, today's labor market is already referred to as ‘the great resignation’ and employee engagement is under all time pressure. Great leaders - like you - take this seriously as you are in search of actionable ways to keep employees and teams motivated and engaged. The great resignation has to become the great migration into your organization!

To help you with this, Business Markers developed a straightforward model with 12 drivers you can actively work with to structurally grow Employee Engagement in the short and long run. During this webinar we will go through all the building blocks giving you pragmatic tips (that you can easily turn into action) and we'll inspire you with extra thoughts to incorporate into your longer term strategies. If you take human capital seriously, subscribe now!


Past webinars


2022 - Januari 5

Strategy into action: Practice or preach?

EN - Practice or preach? Why do strategic plans remain vague? Why are they the same every year and do people realize that the previous plan has not been implemented? Do you struggle to see strategies executed successfully, on time and on budget? Are teams properly aligned with your overall strategy? This webinar "Strategy in Action" ensures that you achieve your goal. With a "what-by-how" approach, it forces you to make choices to formulate, validate and implement the right goal and strategy. Strategy In Action (SIA) helps you and your team to co-create and deliver your strategy. A strategic plan clearly laid out on 1 page in human language. This way, the entire organization and each individual knows where you are going and what action everyone needs to take. It brings daily focus, agility and measures your effective progress towards your ultimate dream. Our Formula One Track® allows you to formulate, validate, communicate, implement and monitor the progress of your strategy and to pivot when circumstances change.

NL - Practice or preach? Waarom blijven strategische plannen vaag? Waarom zijn ze elk jaar hetzelfde en beseft men keer op keer dat het vorige plan niet is uitgevoerd? Ondervind jij problemen bij het succesvol realiseren van je strategisch plan, binnen de opgelegde tijd en budget? Zijn er teams binnen je onderneming die niet afgestemd zijn op de algemene strategie? De webinar "Strategy in Action" zorgt ervoor dat je je doelstelling wel bereikt. De "doel-door-doen" aanpak verplicht je om keuzes te maken die je toelaten het juiste doel en strategie voor jouw onderneming te formuleren, te valideren en agile te implementeren. Een strategisch plan, overzichtelijk, op 1 A-4 en in mensentaal. Zo weet de hele organisatie en elk individu waar je naartoe gaat en welke acties elkeen moet ondernemen om dit overkoepelend doel te realiseren. Het brengt dagelijkse focus, veerkracht en het meet je effectieve vooruitgang naar je ultieme droom. Onze Formula One Track® laat je toe om je strategie te formuleren, valideren, communiceren, implementeren, de vooruitgang te evalueren en de strategie aan te passen aan veranderende omstandigheden.


2021 - November 3

Do you know the secret of S.L.A.M.? Strategic Large Account Management.

EN - Do you know the secret of S.L.A.M.? Strategic Large Account Management. Whatever business you're in, as a B2B company at least half of your turnover comes from a limited number of large and important customers. So why do we often fail to make these accounts truly strategic partners of our business? In this webinar we will explain the process of Strategic (Large) Account Management in a no-nonsense and pragmatic way. Based on practical and ‘easy to use’ insights, we will teach your sales team how to obtain maximum results with S.L.A.M.

NL - Ken jij het geheim van S.L.A.M.? Strategisch Large Account Management. In welke business je ook zit, als B2B bedrijf komt minstens de helft van jouw omzet van een beperkt aantal grote en belangrijke klanten. Waarom lukt het ons dan vaak niet om deze accounts tot echt strategische partners te maken van ons bedrijf? In deze webinar gaan we het proces van Strategisch (Large) Accountmanagement toelichten op een no-nonsens en pragmatische manier. Aan de hand van praktische en direct bruikbare inzichten willen we jouw verkoopteam leren hoe maximaal rendement te halen uit S.L.A.M.


2021 - September 7

Grow³ by stepchanging your marketing

EN - Excelling in Marketing is as simple as laying out a puzzle with 12 pieces. Start with the corners - the basis of your Marketing and proceed with the edges. If these are aligned, you can start filling in your puzzle. Curious about the full Marketing puzzle of Business Markers? Then be there to follow our webinar on September 7. And no, this webinar is not just for Marketers. Marketing is too important to be handled exclusively by the Marketing department. 

NL - Uitblinken in Marketing is net zo eenvoudig als het leggen van een puzzel met 12 stukjes. Begin met de hoeken - de basis van jouw marketingplan en ga verder met de randen. Als deze op één lijn liggen, kan je beginnen met het invullen van jouw puzzel. Benieuwd naar de volledige Marketingpuzzel van Business Markers? Volg dan onze webinar op 7 september. En nee, deze is niet exclusief voor Marketeers. Marketing is te belangrijk om uitsluitend door de Marketing afdeling gedragen te worden. 

2021 - July 7

Grow your business by doing research in an agile way

Whether you want to co-create, explore or evaluate, it is essential to put the customer at the center and get real-time feedback from your customers/consumers. But traditional research has its limits: it takes a long time, can be costly and not all results are always integrated by the teams. In this 45’ webinar we will give tips and tricks how to do research in an agile, yet reliable way – even when your budget is limited. 


2021 - May 6

Grow by making finance and business work together: 3 essentials

‘Show me the money! Show me the money!’ And it is probably not Tom Cruise yelling at you (Jerry McGuire), but your financial manager. But is he/she asking for profit or cash? A financial plan is part of a business plan. And if you want to run your business successfully, you will need to understand and give meaning to key finance concepts. In this webinar we explain the 5 reasons why businesses fail, and we explain to you how to increase your impact on the financial results of your division or company.


2021 - March 3

Grow³ in new territories as cheap* as you can
*economical

Companies spend a lot of money, entering new markets. There are many stories of smart companies that incur serious losses when entering unknown territories. It is not risk-free: it costs money and effort. Good preparation is critical for success. Still, the journey abroad will be full of surprises. Many failures can be prevented, or their cost contained, if management approached these initiatives with the right planning and tools.


2021 - February 3 

Grow with zero marketing budget

Companies spent a lot of money in marketing. On average 30% is pure waste. Even worse, the other 70% is often a similar message as competitors and looses effect. Why are we doing this? How can we do it better? Experience the power of a strong brand and what it means for you and your company. Discover how simple it is to bring a brand alive without marketing budget


2021 - January 6 

We make you³ grow by making Sales & Marketing really work together 

In 8 out of 10 organizations, Sales & Marketing departments work in silos. They are not aligned and work inefficiently. We call this the Marketing & Sales Paradox. Marketing and Sales should have the same goal, but that is often not the case. They have different interests or are competing for budget. This misalignment leads to missed business opportunities, and ultimately to an underperforming organization. Solve it now by making sales and marketing work better together. This is called Smarketing.


2020 - December 2 

We make you³ grow by engaging your employees more structurally

We often talk about "Employee Engagement", but many managers mix up sympathetic initiatives (like a fruit basket or a soccer table) with long term structural levers. Business Markers developed a simple and straightforward model that gives you the building blocks to increase the engagement of your people on the long term. Every building block comes with some pragmatic tips & tricks so you can easily turn into action. 

2020 - November 4

We make you³ grow your export business

Do you want to conquer the world? Not without an export plan!
For most SMEs the Belgian market is too small. With the European common market and globalization, export has become easier. But don't be misled; export has a tremendous impact on your business! There will be serious challenges for you, for your colleagues and for your partners. During this webinar we will explain our clear and pragmatic Export Model, and guide you through the export plan building exercise in four steps: Why, What, How and Execution. It helps you to focus, avoid pitfalls and accelerate measurable success. We include some useful tips & tricks based on 20 years of global export experience.


2020 - October 7

We make you³ grow by charging the batteries of your sales for tomorrow

Everyone has and makes plans, both business and private. And yet more often than not we don't realize our plans. This is because many plans are simply not good or concrete enough. However, we know very well that successful sales & business development starts with a supported and well thought-out plan. In this webinar you will learn how to make a powerful and targeted sales plan that does work. The Batteries of Sales is a powerful tool for this to realize your sales ambitions. 


2020 - September 2

We make you³ grow with a step-by-step approach to improve Customer Experience

Customer experience is hot, and is key if you want to attract more customers. Nowadays, everybody is talking about how they aim to become more customer centric. But the truth is that only a minority of organizations really knows how to tackle their approach to CX. In this webinar, you’ll discover how to meet changing customer expectations by adopting a step-by-step approach to building an effective and company-wide CX strategy.  Adapted to the CX maturity of your company, whether you are just starting to think of it, or looking to move from excellence to champion.

2020 - July 1

We make you³ grow by building a plan on one page

100% of our audience finds a good business plan important. But… if we ask who has a good business plan that leads from vision to action and that is actually deployed, a maximum of 20% confirms. This will change. Expert Ides Ticket will explain you a method that works. The method is called OGSM. OGSM is a plan on 1 page that leads from vision to action. It connects ambitions to actions. It helps to make strong plans and execute them. Because it is nice to have dreams or plans, but coming up with good plans and realizing them is much more enjoyable.