Employee Engagement (NL)

Employee Engagement (NL)

This training has taken place on October 3, 2022
WEET U OF UW MEDEWERKERS ECHT BETROKKEN ZIJN?

Employee engagement staat vandaag bij zowat alle bedrijven hoog op de agenda. De corona-crisis heeft immers het belang van geëngageerde medewerkers pijnlijk duidelijk gemaakt. Vele leidinggevenden en managers hebben mogen ondervinden dat het helemaal niet zo evident is om een sterk en geëngageerd team te bouwen, laat staan te (onder-)houden. Vooral als het even wat moeilijker gaat en verandering de enige constante is.

Volgens het onderzoeksbureau Gallup kost gebrek aan employee engagement onze bedrijven wereldwijd miljarden euro’s. Uit hun onderzoek blijkt dat minder dan 20 % van alle medewerkers (emotioneel) betrokken is bij hun job of werkgever. 80 % is dit niet. Meer zelfs, 17% van alle medewerkers geeft zelfs aan actief onbetrokken te zijn, met onverschilligheid of zelfs sabotage op de werkvloer tot gevolg. En dit is ronduit beangstigend …

EMPLOYEE ENGAGEMENT ALS MOTOR VOOR GROEI

Het verband tussen Employee Engagement en ondernemingsresultaten is één van de meest onderzochte maar ook één van de vaakst bewezen links. En hier spreken de studies elkaar NIET tegen: zowel uw klanten, uw medewerkers als uw organisatie (en haar resultaten) varen wel bij een stijgend employee engagement!

Een klein overzicht van de positieve effecten:

Productiviteit, safety & innovatie gaan omhoog.
Betrokkken medewerkers nemen ook betere beslissingen, wat resulteert in betere (financiële) resultaten.
Geëngageerde medewerkers bouwen ook een sterker merk.
Automatisch verhogen ze op die manier de klantentevredenheid.
Zij komen met plezier werken, wat zich vertaalt in een betere persoonlijke gezondheid, minder ziekte én verzuim en een beter work-life balans.
Betrokken medewerkers blijken ook loyaler, dus retentie-cijfers stijgen.
Geëngageerde medewerkers helpen – als ambassadeurs – om nieuwe krachten aan te trekken en zo de aanwervingen van de beste kandidaten ondersteunen.

MAAR HOE PAKT U DIT AAN: HET EMPLOYEE ENGAGEMENT LAB©

Om het engagement van al uw medewerkers op een hoog niveau te krijgen en ook te houden, is het noodzakelijk om structureel te werken op de 12 drivers voor Employee Engagement. Deze werden samengebracht in het “Employee Engagement Lab©”, opgedeeld in  deze 3 hoofdzones:

HOOFDZONE 1 – CLARIFY

Wees helder en duidelijk over de strategie van de organisatie. Deze helderheid levert begrip & inzicht op bij uw medewerkers, en daardoor ook inleving en motivatie. Maar waar moet u over communiceren?

HOOFDZONE 2 – CULTIVATE

Uw bedrijfscultuur is de som van alle gedrag & overtuigingen van alle medewerkers (zowel intern als extern). Deze cultuur is constant in evolutie en deze evolutie kunt u sturen, samen met alle medewerkers, maar vooral met leiders en managers.  Maar hoe pakt u dit concreet aan?

HOOFDZONE 3 – COMMUNICATE

Communiceer als het goed gaat, communiceer ook als het slecht gaat. Communiceer over cijfers, plannen, doelen … maar ook over emoties en ervaringen. Dat vraagt een professionele aanpak, planning en goeie executie, gecombineerd met de nodige flexibiliteit. Maar wat zijn de echt belangrijke zaken en hoe communiceert u deze?

EE=mC³: METEN IS WETEN

Maar hoe meet u wat uw inspanningen rond Employee Engagement effectief opleveren? De eNPS (engagement Net Promotor Score) is hier de basis, maar tegelijk meten wij elke driver in het proces zodat u kunt sturen en indien nodig bijsturen. Zo garandeert u dat het engagement van alle medewerkers op een structurele manier blijft verhogen, wat uiteindelijk het lange termijn doel is.

Het ganse labo is op die manier samen te vatten in een heel eenvoudige formele voor Employee Engagement: EE = mC³.

Maybe you are also interested in our other trainings:

Experts:

Lucia Soetens
Speaker: Lucia Soetens

Today Lucia guides organizations in the development of their Company, Cultural and/or Marketing plans by combining her strategic talent with strong communication skills and a great deal of pragmatism. Her passion is to increase employee engagement in every organization, guiding the implementation of a straightforward model that she developed. Lucia coaches individuals & teams in their process of change, on their way to an even better result.

Related tools:

Learn more about

Business Markers

Tell us who you are, what you want or how we can help you…

Contact us...
Belgium

Tel: +32 2 808 83 95
hello@businessmarkers.com

Germany

Tel:+49 2161 56 33 864
ina@businessmarkes.com

Billing details...
Belgium

Business Markers Cvba
Naastveldstraat 156, 9160 Lokeren, Belgium
VAT BE 0670.618.804 – IBAN: BE91 6451 0265 9276

Germany
Business Markers GmbH & Co. KG
Am Nordpark 3, 41069 Mönchengladbach
DE325259364