Spreker bij mini-MBA: masterclass in management

Spreker bij mini-MBA: masterclass in management

This training has taken place on October 17, 2023

Bart Bols zal een inspiratie sessie geven binnen dit mini-MBA traject met het thema: Strategisch inzicht en het bouwen van een strategisch actieplan op 1 A4

VERANDERENDE BUSINESS MODELLEN STELLEN CONTINU NIEUWE EISEN AAN MANAGERS EN LEIDINGGEVENDEN.

Business modellen veranderen, mensen worden reorganisaties en herstructureringen moe, middelen drogen op. De pandemie heeft elke organisatie onder druk gezet en verplicht rollen te herzien, processen te hertekenen en strategieën aan te passen.  De druk die vandaag op uw organisatie en zo op u als sr. manager staat, vereist vandaag meer dan ooit een economisch denken gekoppeld aan strategische én sociale objectieven.  Maar … zaken doen kost geld. Hierdoor moet  ook u verantwoording afleggen over de wijze waarop u middelen inzet. Een diepgeworteld economisch en bedrijfskundig inzicht blijft noodzakelijk om zo de cash van uw organisatie te beheren.

Daarom de bouwstenen van deze mini-MBA: strategie – gerealiseerd door en met mensen – gekoppeld aan bedrijfseconomische fundamenten in een veranderende omgeving gericht op resultaat. Deze dynamische MBA reikt u alle instrumenten aan, essentieel in uw verdere persoonlijke groei als sr. manager. Met deze MBA krijgt u inzicht in direct toepasbare managementtechnieken en –methodes, essentieel om uw basiskennis uit te breiden, gefundeerde beslissingen te nemen, mensen aan te sturen, succesvolle strategieën uit te werken en zo persoonlijke én bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

STRATEGIC, OPERATIONAL & LEADERSHIP EXCELLENCE. 

 • Enerzijds leggen onze trainers sterk de nadruk op het ontwikkelen en het beter begrijpen van strategie, leiderschap, communicatie, invloed, macht en persoonlijke efficiëntie. Dit doen we door u direct bruikbare tips, tricks en tools aan te reiken die uw persoonlijk functioneren als leider verbeteren en u helpen in het positief beïnvloeden van uw medewerkers.
 • Anderzijds staan wij stil bij het performance luik: hoe wordt uw organisatie en die van anderen gestuurd en op welke manier brengt die geld op? Inzicht in strategie, financieel management, key performance management en operational excellence staat hier centraal.

De wijze waarop we dit doen is identiek aan die van een traditionele MBA: de perfecte mix van theorie en praktijk, gegeven door onze beste docenten die het geheel brengen met diverse case studies, simulaties en interactieve presentaties.  Alleen staat bij ons de échte praktijk centraal.  U leert van échte bedrijven, échte managers en échte beslissers.

HET FINALE DOEL VAN DEZE mini-MBA.

U krijgt een coherent beeld van uw hele organisatie/ business rekening houdend met de specificiteit van de organisatie.  De leerdoelstellingen zijn:

 • Inzicht krijgen in veranderende business modellen en innoverende groeistrategieën.
 • Een beter inzicht krijgen in alle financiële info die op u afkomt en een directer inzicht krijgen in een al dan niet financieel gezonde of ongezonde situatie.
 • Inzicht krijgen in de economische toestand en begrijpen hoe deze een weerslag heeft op uw business.
 • Een eigen business strategie en competitiviteit leren ontwikkelen.
 • Het beter begrijpen, vertalen en doorgeven van economische informatie.
 • Inzicht krijgen in lean concepten en operational excellence.
 • Met succes leren omgaan en aansturen van verandering.
 • Het optimaal motiveren, enthousiasmeren en aansturen van medewerkers, zowel individueel als in team.
 • Het verhogen van uw persoonlijke impact en output als leider of sr. manager.

Kortom, met alle informatie, tricks en tools die u gedurende deze interactieve mini-MBA aangereikt krijgt, bent u in staat een soliede basis uit te bouwen om uw eigen organisatie en business succesvol vorm te geven.

Tot slot krijgt u gedurende deze dagen tal van elementen aangereikt die onmiddellijk inzetbaar zijn in uw dagelijkse werkomgeving. De mini-MBA is geen vervanging voor de traditionele tweejaarlijkse MBA-cyclus, maar biedt u op een hoogst compacte en herkenbare wijze de mogelijkheid uw persoonlijke competitiviteit als sr. manager drastisch te verhogen.

Maybe you are also interested in our other trainings:

Experts:

Bart Bols
Speaker: Bart Bols

Bart prefers to work for SME company’s, family owned businesses. As a “maximizer” he focuses on strengths to achieve personal and team excellence. Together we transform something strong into something superb. Committed to define a clear strategy, Bart drives (sales) organizations towards increased results and achievements.

Related tools:

Learn more about

Business Markers

Tell us who you are, what you want or how we can help you…

Contact us...
Belgium

Tel: +32 2 808 83 95
hello@businessmarkers.com

Germany

Tel:+49 2161 56 33 864
ina@businessmarkes.com

Billing details...
Belgium

Business Markers Cvba
Naastveldstraat 156, 9160 Lokeren, Belgium
VAT BE 0670.618.804 – IBAN: BE91 6451 0265 9276

Germany
Business Markers GmbH & Co. KG
Am Nordpark 3, 41069 Mönchengladbach
DE325259364